ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ขอประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของ อบต.กายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
265
01 ก.พ. 2561
122 ประชาสัมพันธ์การบริจาคหนังสือ ดาวน์โหลดเอกสาร
326
01 ก.พ. 2561
123 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนบ้านบือยอง) หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
241
31 ม.ค. 2561
124 ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
26 ม.ค. 2561
125 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การประหยัดไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
289
10 ม.ค. 2561
126 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ตราโรงเรียน นมยู.เอส.ที.าสจืด ขนาด 200 ซีซี จำวน 100 วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
214
09 ม.ค. 2561
127 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
25 ธ.ค. 2560
128 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ – องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ จังหวัดยะลา (จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบโคมไฟส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) ดาวน์โหลดเอกสาร
236
09 พ.ย. 2560
129 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ตราโรงเรียน นมยู.เอส.ที.าสจืด ขนาด 200 ซีซี จำวน 120 วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
239
06 พ.ย. 2560
130 ประกาศการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการและในเวลา(ช่วงพักกลางวัน) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
310
31 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48