ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ขอเชิญประชาคมหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
351
16 ก.พ. 2559
152 ขอประชาสัมพันธ์แผนการท่องเที่ยว อบต.กายูบอเกาะ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
18 ม.ค. 2559
153 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
02 ธ.ค. 2558
154 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
347
20 พ.ย. 2558
155 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
10 พ.ย. 2558
156 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
407
28 ต.ค. 2558
157 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
356
28 ต.ค. 2558
158 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
346
28 ต.ค. 2558
159 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
376
02 ต.ค. 2558
160 ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมด้านสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น“รวมพลังเจ้าหนูกายภาพ” ดาวน์โหลดเอกสาร
329
12 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48