ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งบริหารเพื่อให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
381
14 ก.ค. 2558
162 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
288
06 มิ.ย. 2558
163 ประชาสัมพันธ์การ "ลดปริมาณขยะ ช่วยลดทรัพยากร เริ่มเสียก่ออนที่ตัวท่าน ดาวน์โหลดเอกสาร
288
05 มิ.ย. 2558
164 แจ้งการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
20 พ.ค. 2558
165 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2558-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
16 พ.ค. 2558
166 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
260
16 พ.ค. 2558
167 ประชาสัมพันธ์ คู่มือสำหรับประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
280
14 มี.ค. 2558
168 ขอเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
340
10 มี.ค. 2558
169 ขอเชิญเข้าร่วมเวทประชาคมตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
309
10 มี.ค. 2558
170 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
17 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48