ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศ อบต.กายูบอเกาะ เรื่อง การให้เช่าซุ้มจำหน่ายสินค้าบริเวณสวนสาธารณะ ม.4
174
22 มิ.ย. 2564
12 ประชาสัมพันธ์การแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดาวน์โหลดเอกสาร
202
19 พ.ค. 2564
13 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
215
19 พ.ค. 2564
14 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
236
20 เม.ย. 2564
15 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
19 เม.ย. 2564
16 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หกเดือนแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
236
19 เม.ย. 2564
17 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
09 เม.ย. 2564
18 สถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากร อบต.กายูบอกาะ ประจำปีงบประมาณ 2564
216
02 เม.ย. 2564
19 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
220
31 มี.ค. 2564
20 ประกาศเชิญชวนมาประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
12 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48