ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2557 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
320
04 ก.พ. 2557
202 การประชุมคณะผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
302
31 ม.ค. 2557
203 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2557 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
24 ม.ค. 2557
204 คู่มือการใช้งาน ระบบทะเบียนบุคลากร อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
340
12 ม.ค. 2557
205 คู่มือการแต่งกายชุดข้าราชการแบบต่างๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
322
08 ม.ค. 2557
206 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
282
23 ธ.ค. 2556
207 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีทางไปรษณีย์ ปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
23 ธ.ค. 2556
208 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
20 ธ.ค. 2556
209 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการ งบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
363
20 ธ.ค. 2556
210 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
392
21 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48