ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประชาสัมพันธ์แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ ดาวน์โหลดเอกสาร
388
12 พ.ย. 2556
212 งบเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
367
28 ต.ค. 2556
213 งบทดลอง(ก่อนปิด-หลังปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
363
28 ต.ค. 2556
214 งบทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
372
28 ต.ค. 2556
215 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด (หลังปิดบัญชี) ตามงบประมาณ ประจำปี ณ 30 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
385
28 ต.ค. 2556
216 งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
335
28 ต.ค. 2556
217 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
376
28 ต.ค. 2556
218 ประชาสัมพันธ์วารสาร อบต.กายูบอเกาะ ประจำ เดือน พ.ค.-กย.56 ดาวน์โหลดเอกสาร
353
22 ต.ค. 2556
219 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
374
17 ต.ค. 2556
220 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
355
17 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48