ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
326
01 ต.ค. 2556
222 ประชาสัมพันธ์ช่องทางกระบวนการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
358
01 ต.ค. 2556
223 ประชาสัมพันธ์ข้อมูล oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ดาวน์โหลดเอกสาร
578
16 ก.ย. 2556
224 แจ้งประชาสัมพันธ์ คำแถลง ของนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเรื่อง ข้อเสนอทางออกประเทศไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
472
11 ก.ย. 2556
225 ประกาศให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์มาแสดงตน
438
10 ก.ย. 2556
226 แผ่นผับรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 20 ตุลาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
494
02 ก.ย. 2556
227 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2556 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
399
08 ส.ค. 2556
228 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2556 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
404
08 ส.ค. 2556
229 ประกาศแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
353
06 ส.ค. 2556
230 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์/แผ่นผับความสำคัญขอการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
390
04 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48