ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 คูมือประชาชนเลือกตั้งท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
677
02 ส.ค. 2556
232 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2556 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
384
30 ก.ค. 2556
233 ประกาศใช้ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1265
15 ก.ค. 2556
234 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.กายูบอเกาะ ปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
445
09 ก.ค. 2556
235 ประชาสัมพันธ์ อบต.กายูบอเกาะจะดำเนินการจัจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 2.50 ม. X 2.50 ม. ความสูงระดับพื้นวางถังเก็บน้ำ 5 ม. พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
379
04 ก.ค. 2556
236 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2556 เพิ่มเติ่มฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
364
01 ก.ค. 2556
237 ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
396
27 มิ.ย. 2556
238 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2556 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
418
21 มิ.ย. 2556
239 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
412
21 มิ.ย. 2556
240 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2556 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
401
17 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48