ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีทางไปรษณีย์ ปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
23 ธ.ค. 2556
232 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
440
20 ธ.ค. 2556
233 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการ งบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
424
20 ธ.ค. 2556
234 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
454
21 พ.ย. 2556
235 ประชาสัมพันธ์แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ ดาวน์โหลดเอกสาร
447
12 พ.ย. 2556
236 งบเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
428
28 ต.ค. 2556
237 งบทดลอง(ก่อนปิด-หลังปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
428
28 ต.ค. 2556
238 งบทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
436
28 ต.ค. 2556
239 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด (หลังปิดบัญชี) ตามงบประมาณ ประจำปี ณ 30 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
448
28 ต.ค. 2556
240 งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
399
28 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50