ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2556 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
382
08 ก.พ. 2556
252 แผ่นผับประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุม และการเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
379
08 ก.พ. 2556
253 จดหมายข่าว @ POST ฉบับที่ 2/2556 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
393
04 ก.พ. 2556
254 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2556 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
389
03 ก.พ. 2556
255 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ (ปลัด อบต.8) ดาวน์โหลดเอกสาร
854
25 ม.ค. 2556
256 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2555 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
450
10 ม.ค. 2556
257 จดหมายข่าว @ POST ฉบับที่ 1/2556 ประจำเดือน มกราคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
372
06 ม.ค. 2556
258 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
473
03 ม.ค. 2556
259 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
334
25 ธ.ค. 2555
260 แผ่นผับความรู้เรื่องภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
354
21 ธ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48