ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
406
07 พ.ย. 2555
272 ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
382
02 พ.ย. 2555
273 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
485
24 ต.ค. 2555
274 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
467
24 ต.ค. 2555
275 งบทดลอง(หลังปิดบัญชี) ณ 30 กันยายน 2555 ของ อบต.กายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
597
22 ต.ค. 2555
276 งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
426
22 ต.ค. 2555
277 งบทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
436
22 ต.ค. 2555
278 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
575
22 ต.ค. 2555
279 บัญชีเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญาประจำปีงบประมาณ 2555 (เดือนกันยายน 2555) องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
445
22 ต.ค. 2555
280 บัญชีเงินรับฝาก ประกอบงบทดลองหลังปิดบัญชี วันที่ 30 กันยายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
542
22 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48