ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
489
22 ต.ค. 2555
282 แบบรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปีงบประมาณ 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
441
22 ต.ค. 2555
283 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.กายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
439
12 ต.ค. 2555
284 ประกาศเตือนระวังฝนตกหนักและน้ำท่วม
487
05 ต.ค. 2555
285 ประกาศให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพมาแสดงตนประจำปีงบประมาณ2556
497
01 ต.ค. 2555
286 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
305
01 ต.ค. 2555
287 การพัฒนาความรู้ภายในส่วนราชการของ อบต.กายูบอเกาะ เดือนกันยายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
407
28 ก.ย. 2555
288 ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 1 ส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
452
24 ก.ย. 2555
289 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี ๒๕๕5 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
394
24 ก.ย. 2555
290 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี ๒๕๕๕ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
482
17 ก.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48