ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2555 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
527
12 ม.ค. 2555
312 การรณรงค์ ซ่อมแซมและสร้างภาชนะเก็บน้ำ ปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
462
25 ธ.ค. 2554
313 ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.กายูบอเกาะ ปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
547
16 ธ.ค. 2554
314 แผนจัดหาพัสดุ(ผด.1)ประจำปี 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
512
22 พ.ย. 2554
315 แผนจัดหาพัสดุ(ผด.2)ประจำปี 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
498
22 พ.ย. 2554
316 ประชาสัมพันธ์การแพร่กระจายของเชื้อโรคคอตีบในพื้นที่อำเภอรามัน
492
21 พ.ย. 2554
317 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา คือ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
492
21 พ.ย. 2554
318 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาโครงการ “ทุนการศึกษา ยะลารักในหลวง”2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
482
17 พ.ย. 2554
319 งบรายรับ-รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554 ของ อบต.กายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
599
16 พ.ย. 2554
320 งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2554 ของ อบต.กายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
428
15 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48