ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2554 ของ อบต.กายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
433
15 พ.ย. 2554
322 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
394
08 พ.ย. 2554
323 เรื่อง ผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันฯเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
771
03 พ.ย. 2554
324 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
555
02 พ.ย. 2554
325 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้าง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
618
25 ต.ค. 2554
326 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
433
19 ต.ค. 2554
327 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
431
19 ต.ค. 2554
328 อบต.กายูบอเกาะแจ้งประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
714
18 ต.ค. 2554
329 ประชาสัมพันธ์ โครงการ“ทุนการศึกษา ยะลารักในหลวง” ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
505
17 ต.ค. 2554
330 ระเบียบสภา อบต.กายูบอเกาะ ว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
482
06 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48