ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
509
20 ก.ย. 2554
332 พิจารณา(ร่าง)กรอบแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
505
24 ส.ค. 2554
333 ประกาศใช้แผนปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
484
18 ส.ค. 2554
334 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2554สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1,2 ดาวน์โหลดเอกสาร
476
10 ส.ค. 2554
335 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2554สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
420
04 ส.ค. 2554
336 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2554 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
434
01 ส.ค. 2554
337 โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์เชิดชู ยกย่อง “ครูสอนดี” ดาวน์โหลดเอกสาร
540
25 มิ.ย. 2554
338 การพัฒนาความรู้ตาม พรฏ.กิจการบ้านเมืองที่ดี 13/6/2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
510
13 มิ.ย. 2554
339 ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
660
08 มิ.ย. 2554
340 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
953
11 พ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48