ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 วารสารประชาสัมพันธ์ อบต.กายูบอเกาะ เล่มที่ 1 (หน้า11-12) ดาวน์โหลดเอกสาร
490
09 มี.ค. 2553
382 รายงานการประชุมสภาอบต. กายูบอเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1และ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
456
16 ก.พ. 2553
383 เรื่องการปรับปรุงกระบวนงานบริการตามภารกิจเพื่อลดระยะการให้บริการประชาชน ประจำปี 2553 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
438
13 ก.พ. 2553
384 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาอบต. กายูบอเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
557
09 ก.พ. 2553
385 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของ อบต.กายูบอเกาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
677
28 ม.ค. 2553
386 บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย ประปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
431
05 ม.ค. 2553
387 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
420
30 ธ.ค. 2552
388 รายงานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
451
24 ธ.ค. 2552
389 รับลงทะเบียนขอใช้สิทธิในการรับเบี้ยความพิการ
623
01 ธ.ค. 2552
390 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
831
20 พ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48