ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบลกายูบอเกา
251
27 ก.ค. 2564
32 แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
279
14 ก.ค. 2564
33 ประกาศ อบต.กายูบอเกาะ เรื่อง การให้เช่าซุ้มจำหน่ายสินค้าบริเวณสวนสาธารณะ ม.4
248
22 มิ.ย. 2564
34 ประชาสัมพันธ์การแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดาวน์โหลดเอกสาร
293
19 พ.ค. 2564
35 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
300
19 พ.ค. 2564
36 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
311
20 เม.ย. 2564
37 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
19 เม.ย. 2564
38 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หกเดือนแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
316
19 เม.ย. 2564
39 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
09 เม.ย. 2564
40 สถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากร อบต.กายูบอกาะ ประจำปีงบประมาณ 2564
322
02 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50