ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประกาศลงทะเบียนผู้สูงอายุเพิ่มเติม
612
20 พ.ย. 2552
392 ประชาสัมพันธ์ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
608
12 พ.ย. 2552
393 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.กายูบอเกาะ ประจำปี 2552 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
670
09 พ.ย. 2552
394 ประชาสัมพันธ์หนังสือน่าอ่านของ กรมส่งเสริมฯเรื่องการจัดการคนเจ้าปัญหาใน 1 สัปดาห์ ดาวน์โหลดเอกสาร
578
05 พ.ย. 2552
395 รายงานทางการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
545
26 ต.ค. 2552
396 รณรงค์และประชาสัมพันธ์เรื่องยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
608
20 ต.ค. 2552
397 ประชาสัมพันธ์เรื่องยาเสพติด(รณรงค์การเปลี่ยนเจตคติผู้เสพยาเสพติด) ดาวน์โหลดเอกสาร
597
20 ต.ค. 2552
398 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
403
20 ต.ค. 2552
399 ประกาศ มอบบัตรโทรศัพท์สำหรับผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
534
19 ต.ค. 2552
400 รายงานการประชุมสภา อบต.กายูบอเกาะ ครั้งแรก/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
689
06 ต.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48