ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติงานเพื่อขยายเวลาให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงในวันราชการ
633
06 ต.ค. 2552
402 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
438
06 ต.ค. 2552
403 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.กายูบอเกาะ ประจำปี 2552 สมันสามัญ สมัยที่ 4
649
05 ต.ค. 2552
404 แผนจัดหาพัสดุ(ผด.1)ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
499
02 ต.ค. 2552
405 แผนจัดหาพัสดุ(ผด.2)ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
462
02 ต.ค. 2552
406 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ
562
30 ก.ย. 2552
407 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2552
584
31 ส.ค. 2552
408 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อน
790
13 ส.ค. 2552
409 รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างของอบต.กายูบอเกาะ
629
29 ก.ค. 2552
410 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
830
22 ก.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48