ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2551(ผด.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
697
29 ธ.ค. 2551
442 การรณรงค์การจัดกิจกรรมสัปดาห์สำรวจ ซ่อมแซม และสร้างภาชนะเก็บนำ ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
493
19 ธ.ค. 2551
443 คำแนะนำการชำระภาษี ของ อบต.กายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
647
17 พ.ย. 2551
444 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจัดทำโครงการครอบครัวอยู่ดีมีสุขในชุมชน
756
14 พ.ย. 2551
445 รายงานทางการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
484
04 พ.ย. 2551
446 ขอให้ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
597
29 ต.ค. 2551
447 เรื่อง ขอให้ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2552
731
29 ต.ค. 2551
448 ประกาศผลการประกวด อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
878
20 ต.ค. 2551
449 การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
538
16 ต.ค. 2551
450 การจัดกิจกรรม เดิน - วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ
744
14 ต.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48