ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2551
549
08 ก.พ. 2551
462 ประชาสัมพันธ์การรับแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริตทางราชการ
694
28 ธ.ค. 2550
463 “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
526
03 ธ.ค. 2550
464 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
475
13 พ.ย. 2550
465 การประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
623
09 พ.ย. 2550
466 เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2551
546
07 พ.ย. 2550
467 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
622
03 พ.ย. 2550
468 แจ้งการมอบอำนาจของ นายก.อบต.ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ในการปฏิบัติราชการในการบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
899
02 พ.ย. 2550
469 แจ้งการมอบอำนาจของ นายก.อบต.ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ในการปฏิบัติราชการในการบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
688
02 พ.ย. 2550
470 ประชาสัมพันธ์การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
744
30 ต.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48