ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
228
13 ส.ค. 2563
42 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
256
10 ส.ค. 2563
43 ประกาศ อบต.กายูบอเกาะ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
243
03 ส.ค. 2563
44 ขอประชาสัมพันธ์แผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ดาวน์โหลดเอกสาร
277
22 มิ.ย. 2563
45 สถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร อบต.กายูบอกาะ ประจำปีงบประมาณ 2563
283
11 มิ.ย. 2563
46 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
01 มิ.ย. 2563
47 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
01 มิ.ย. 2563
48 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
24 เม.ย. 2563
49 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 30 กย. 62 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
15 เม.ย. 2563
50 รายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (6 เดือนแรก) ดาวน์โหลดเอกสาร
221
15 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48