ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
174
03 เม.ย. 2563
52 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการของ อบต.กายูบอเกาะ ประจำไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
03 เม.ย. 2563
53 ประชาสัมพันธ์การทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี ดาวน์โหลดเอกสาร
225
03 เม.ย. 2563
54 ขอประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของอบต.กายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
184
28 มี.ค. 2563
55 ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูล ภ.ด.ส.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
23 มี.ค. 2563
56 ขอประชาสัมพันธ์สารขจัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น ดาวน์โหลดเอกสาร
288
28 ก.พ. 2563
57 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะและประชาคมท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
224
18 ก.พ. 2563
58 ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
263
15 ก.พ. 2563
59 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
14 ก.พ. 2563
60 ประกาศการปรับปรุงกระบวนงานบริการตามภารกิจเพื่อลดระยะการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
10 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48