ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
07 ต.ค. 2562
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ของ อบต.กายูบอเกาะ ประจำไตรมาศ ที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน) ดาวน์โหลดเอกสาร
246
07 ต.ค. 2562
73 ประชาสัมพันธ์แผนการท่องเที่ยว ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
03 ต.ค. 2562
74 ประกาศการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการและในเวลา(ช่วงพักเที่ยง) ดาวน์โหลดเอกสาร
252
23 ก.ย. 2562
75 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment) : LPA ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
258
12 ก.ย. 2562
76 ขอเชิญประชาสัมพันธ์รวมใจลดโลกร้อนด้วยการปั่นจักรยาน ดาวน์โหลดเอกสาร
259
22 ก.ค. 2562
77 ขอประชาสัมพันธ์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อลดโลกร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
254
06 ก.ค. 2562
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ของ อบต.กายูบอเกาะ ประจำไตรมาศ ที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม) ดาวน์โหลดเอกสาร
267
04 ก.ค. 2562
79 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2561 ในรอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
243
17 มิ.ย. 2562
80 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 ในรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
247
25 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48