ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขออนุมัติยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
09 ต.ค. 2562
2 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
09 ส.ค. 2562
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาสที่ 3 ระหวางเดือนเมษายน 2562 -มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
08 ก.ค. 2562
4 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
04 ก.ค. 2562
5 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
12 มิ.ย. 2562
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
10 มิ.ย. 2562
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
08 พ.ค. 2562
8 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
08 พ.ค. 2562
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
18 เม.ย. 2562
10 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
10 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39