ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ระหว่าง ตุลาคม 2560-ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
30 ม.ค. 2561
92 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
250
15 ม.ค. 2561
93 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
238
09 ม.ค. 2561
94 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
230
08 ธ.ค. 2560
95 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
240
14 พ.ย. 2560
96 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
258
09 พ.ย. 2560
97 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
246
07 พ.ย. 2560
98 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
242
03 พ.ย. 2560
99 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
257
17 ต.ค. 2560
100 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
255
12 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43