ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
04 ต.ค. 2560
102 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
22 ก.ย. 2560
103 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
243
13 ก.ย. 2560
104 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
16 ส.ค. 2560
105 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
254
10 ส.ค. 2560
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายบน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
13 ก.ค. 2560
107 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
239
11 ก.ค. 2560
108 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
07 ก.ค. 2560
109 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
238
07 มิ.ย. 2560
110 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
07 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43