ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
09 พ.ค. 2560
112 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
242
04 พ.ค. 2560
113 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เพื่อเป็นสวนสาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลกายูบอเกาะ หมู่ที่ 3 บ้านพงจือนือเร๊ะ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
253
28 เม.ย. 2560
114 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
10 เม.ย. 2560
115 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
273
05 เม.ย. 2560
116 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
04 เม.ย. 2560
117 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้วสนามฟุตบอล (สนามกีฬาประจำตำบล หมู่ที่ 4) บ้านพอแม็ง หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
262
13 มี.ค. 2560
118 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
266
03 มี.ค. 2560
119 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
02 มี.ค. 2560
120 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 1 ตำบล 1 สนาม หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
258
21 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43