ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
11 ต.ค. 2559
142 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
281
06 ต.ค. 2559
143 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
06 ต.ค. 2559
144 ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้วสนามฟุตบอล (สนามกีฬาประจำตำบล หมู่ที่ 4) บ้านพอแม็ง หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
248
21 ก.ย. 2559
145 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 10/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
16 ก.ย. 2559
146 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
293
08 ก.ย. 2559
147 ผลการจัดจ้างโครงการรื้อถอนคูส่งน้ำเดิมและก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู(สนามกีฬาอเนกประสงค์ตอบือแก-ฮูหยงบาโร๊ะ)ณ บ้านบาลาสมิแล หมู่ที่ 5 ชุมชนตอบือแก ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
249
08 ก.ย. 2559
148 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
08 ก.ย. 2559
149 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 9/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
05 ก.ย. 2559
150 ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ เพื่อเป็นสวนสาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลกายูบอเกาะ หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
238
23 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43