ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
325
28 ก.ค. 2559
162 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
28 ก.ค. 2559
163 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง(สถ.ศพด.2 สำหรับเด็กตั้งแต่ 51-80 คน)แบบตอกเสาเข็ม องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหว ดาวน์โหลดเอกสาร
243
15 ก.ค. 2559
164 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
308
21 มิ.ย. 2559
165 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
21 มิ.ย. 2559
166 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
358
11 พ.ค. 2559
167 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
11 พ.ค. 2559
168 ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วม สาธารณะ ภายในชุมชนสาตอ หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
238
20 เม.ย. 2559
169 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 5/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
11 เม.ย. 2559
170 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
352
08 เม.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43