ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 2/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
08 ม.ค. 2558
262 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557 ประจำปีงบประมาณ 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
319
18 ธ.ค. 2557
263 ผลการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงจือนือเร๊ะ – ตะโล๊ะดือแล บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนตะโล๊ะดือแล) หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
274
09 ธ.ค. 2557
264 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
268
08 ธ.ค. 2557
265 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 1/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
276
01 ธ.ค. 2557
266 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แสดงอาณาเขตของ อบต.กายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
319
12 พ.ย. 2557
267 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
266
11 พ.ย. 2557
268 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2557 ประจำปีงบประมาณ 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
337
07 พ.ย. 2557
269 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
298
15 ต.ค. 2557
270 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
340
02 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43