ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
571
05 ส.ค. 2552
402 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
707
05 ส.ค. 2552
403 ผลการจัดซื้อจัดซื้อพรมจัดแถวละหมาดอย่างดี ขนาดกว้าง 10.16 เมตร ยาว 12.14 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
734
25 ก.ค. 2552
404 โครงการจัดซื้อพรมจัดแถวละหมาดอย่างดี ขนาดกว้าง 10.16 เมตร ยาว 12.14 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
587
22 ก.ค. 2552
405 ผลการจัดจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะพร้อมโคมไฟส่องสว่าง ภายในตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
622
13 ก.ค. 2552
406 ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแหล่งเรียนรู้ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
459
10 ก.ค. 2552
407 ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ดาวน์โหลดเอกสาร
512
03 ก.ค. 2552
408 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะพร้อมโคมไฟส่องสว่าง ภายในตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
483
03 ก.ค. 2552
409 ผลการจัดซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
536
01 ก.ค. 2552
410 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแหล่งเรียนรู้ชุมชน ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
543
18 มิ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43