ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ราคากลางโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายปูโป๊ะ ถึง สวนปาล์มน้ำมัน หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 พ.ย. 2562
2 ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องละหมาดและห้องน้ำห้องส้วม บริเวณพื้นที่สวนสาธารณะหมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
13
16 ก.ย. 2562
3 ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนคสล. สายพงมือซู – ฮูหยงบาโร๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
22 ส.ค. 2562
4 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกายูบอเกาะ – พงมือซู หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
14
11 มิ.ย. 2562
5 ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร ถนน คสล.สายทางเข้าน้ำตกบือยอง หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
12
11 มิ.ย. 2562
6 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนน คศล.สายภายในชุมชนสาตอ หมู่ที่ 4 บ้านพอแม็ง ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
10
14 ก.ย. 2561
7 ราคาโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนน คศล. ซอยตะโล๊ะกลูโฆ หมู่ที่ 2 บ้านตอแล ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
7
14 ก.ย. 2561
8 ราคากลางโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
15
14 ก.ย. 2561
9 ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๕ บ้านบาลาสมีแล (ชุมชนฮูหยงบาโร๊ะ) ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
7
11 ก.ย. 2561
10 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
25 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9