ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพอแม็ง สายปาดูแล ถึง บาโงมูซู หมูที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
25
21 ธ.ค. 2564
2 ราคากลางโครงการซ่อมสร้างและก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนซอยกำปงดาแล บ้านพอแม็ง (ชุมชนกายูบอเกาะ) หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอ รามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
57
18 ส.ค. 2564
3 ราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนซอยบูเก๊ะบาตูฮาปา (ซอยแยกจากถนน คสล. สายทางเข้าน้ำตกบือยอง) บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนบือยอง) หมู่ที่ ๓ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
391
22 เม.ย. 2564
4 ราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนสายตะโล๊ะดือเล ถึง บือยอง บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนบือยอง) หมู่ที่ ๓ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
390
01 มี.ค. 2564
5 ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนน คสล. สายตะโละปาว ถึง บูเก๊ะสืองอ ระยะที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
376
19 ม.ค. 2564
6 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.ชั้นเดียว บ้านบาลาสมีแล (ชุมชนตอบือแก) หมู่ที่ ๕ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
386
11 ม.ค. 2564
7 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โครงสร้างเหล็กแบบผนังโล่ง ม.๓ บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนพงลือแบ) ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
451
03 ก.ย. 2563
8 ราคากลางโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ บ้านตะโล๊ะดือเล หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
400
03 ก.ย. 2563
9 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น ม.๔ บ้านพอแม็ง (ชุมชนสาตอ) ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
419
13 ส.ค. 2563
10 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างมัสยิดบัยตุลเราะห์มาน(ตะโล๊ะดือแล) หมู่ที่ ๓ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
451
15 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10