ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ราคาโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนน คศล. ซอยตะโล๊ะกลูโฆ หมู่ที่ 2 บ้านตอแล ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
332
14 ก.ย. 2561
22 ราคากลางโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
342
14 ก.ย. 2561
23 ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๕ บ้านบาลาสมีแล (ชุมชนฮูหยงบาโร๊ะ) ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
306
11 ก.ย. 2561
24 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
322
25 เม.ย. 2561
25 ราคากลางโครงการปรับปรุงลานออกกำลังกาย (สวนสุขภาพ) ประจำตำบล หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
353
03 เม.ย. 2561
26 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนบ้านบือยอง) หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
318
31 ม.ค. 2561
27 ราคากลางโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ – องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ จังหวัดยะลา (จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบโคมไฟส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) จำนวน 158 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
370
10 พ.ย. 2560
28 ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ – องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
321
19 ต.ค. 2560
29 ราคากลางโครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติกโพลีเอทธิลีน ชนิดMPDE จำนวน 100 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
346
22 ก.ย. 2560
30 ราคากลางโครงการจัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนาม จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
325
22 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10