ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
351
21 ส.ค. 2560
32 ราคากลางโครงการก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล.หมู่ที่ 2 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
322
17 ส.ค. 2560
33 ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. บริเวณสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
316
17 ส.ค. 2560
34 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
322
17 ส.ค. 2560
35 ราคากลางโครงการก่อสร้างต่อเติมซุ้มขายสินค้า สวนสาธารณะตำบลกายูบอเกาะ หมู่ที่ 3 บ้านพงจือนือเร๊ะ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
321
08 ส.ค. 2560
36 ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถและลานจอดรถ คสล.พร้อมถนนทางเข้า คสล. ภายในบริเวณพื้นที่สำนักงาน อบต.กายูบอเกาะ หมู่ที่ 2 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
310
08 ส.ค. 2560
37 ราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านบาลาสมิแล (ชุมชน ฮูหยงบาโร๊ะ) ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
343
07 ส.ค. 2560
38 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายเลียบทางรถไฟ เชื่อมต่อตำบลกอตอตือร๊ะ บ้านบาลาสมิแล หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
326
07 ส.ค. 2560
39 ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 1 ตำบล 1 สนาม หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
336
16 ก.พ. 2560
40 ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 8,000ลิตร จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
332
23 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10