ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายบาลาสมีแล -จาเราะนากอง หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
340
14 ธ.ค. 2559
42 ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านบาลาสมีแล (ชุมชนฮูหยงบาโร๊ะ) ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
361
02 พ.ย. 2559
43 ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ คสล. พร้อมถังเก็บน้ำ, ระบบกรองน้ำ และขุดเจาะบ่อบาดาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
400
16 ก.ย. 2559
44 ราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ภายในชุมชนพอแม็ง หมู่ที่ 4 บ้านพอแม็ง ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
363
08 ก.ย. 2559
45 ราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (บริเวณหลังโรงเรียนบ้านบือยอง) ชุมชนบือยอง หมูที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
393
08 ก.ย. 2559
46 ราคากลางโครงการก่อสร้างฝาปิดท่อระบายน้ำ คสล.ข้างถนนสายชุมชนพงกูแม หมู่ที่ 2 บ้านตอแล ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
398
08 ก.ย. 2559
47 ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณเชื่อมต่อถนนสายน้ำตกบือยอง หมู่ที่ 3 บ้านบือยอง ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
362
08 ก.ย. 2559
48 ราคาโครงการรื้อถอนคูส่งน้ำเดิมและก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู (สนามกีฬาอเนกประสงค์ตอบือแก-ฮูหยงบาโร๊ะ) ณ บ้านบาลาสมิแล หมู่ที่ 5 ชุมชนตอบือแก ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
347
05 ก.ย. 2559
49 ราคาโครงการก่อสร้างรั้วสนามฟุตบอล (สนามกีฬาประจำตำบล หมู่ที่ 4) บ้านพอแม็ง หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
445
05 ก.ย. 2559
50 ราคาโครงการก่อสร้าง และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ เพื่อเป็นสวนสาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลกายูบอเกาะ หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
358
18 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10