ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ราคากลางโครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ คสล. พร้อมกำแพงตลิ่ง , ม้านั่งและลานอเนกประสงค์ คสล. บริเวณริมคลองระบายน้ำชุมชนฮูหยงบาโร๊ะ ณ บ้านบาลาสมิแล (ชุมชนฮูหยงบาโร๊ะ) หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
421
07 เม.ย. 2558
72 ราคากลางโครงการถมดินปรับระดับพื้นที่ดินเพื่อใช้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ (ที่ดินอุทิศเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ณ บ้านพงจือนือเร๊ะ ( ชุมชนบือยอง) หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จัง ดาวน์โหลดเอกสาร
389
19 มี.ค. 2558
73 ราคากลางโครงการบุกเบิกและก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางเข้าที่สาธารณะประโยชน์(ที่ดินอุทิศเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ณ บ้านพงจือนือเร๊ะ ( ชุมชนบือยอง) หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามั ดาวน์โหลดเอกสาร
383
19 มี.ค. 2558
74 ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนตะโล๊ะกลูโฆ (จ้างเหมาขุดเจาะบาดาล) ณ บ้านตอแล (ชุมชนตะโล๊ะกลูโฆ) หมูที่ 2 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
389
19 มี.ค. 2558
75 ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนตะโล๊ะกลูโฆ (จ้างเหมาขุดเจาะบาดาล) ณ บ้านตอแล (ชุมชนตะโล๊ะกลูโฆ) หมูที่ 2 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
349
19 มี.ค. 2558
76 ราคากลางโครงการปรับปรุงและพัฒนาสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ ประจำตำบล หมู่ที่ 3 บ้านพงจือนือเร๊ะ(ชุมชนบือยอง – พงจือนือเร๊ะ – ตะโล๊ะดือเล) หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
399
08 ม.ค. 2558
77 ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงจือนือเร๊ะ – ตะโล๊ะดือแล บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนตะโล๊ะดือแล) หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
434
28 พ.ย. 2557
78 จัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ณ สำนักงาน อบต.กายูบอเกาะ ขนาด 5.00X6.00 ม. สูง 3.30 ม. จำนวน 1 หลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
451
17 ก.ย. 2557
79 โครงการก่อสร้างป้อมยามที่ทำการอบต.กายูบอเกาะ ขนด 2.50 X 6.00 ม. จำนวน 1 หลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
436
17 ก.ย. 2557
80 โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แสดงอาณาเขตของ อบต.กายูบอเกาะ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก พร้อมติดตั้ง ขนาดป้าย 1.20 x 2.40 เมตร ความสูงจากพื้นดินรวม 2.70 เมตร จำนวน 12 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
632
08 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10