การประชุมทีมงาน DHS:ขับเคลื่อนการดูแลผู้ป่วยติดเตียง เขตพื้นที่ อบต.กายูบอเกาะ ...ครั้งที่ 1/2559

  ขอบคุณทุกท่านที่ลงพื้นที่พบปะกับทีมงาน DHS:ขับเคลื่อนการดูแลผู้ป่วยติดเตียง เขตพื้นที่ อบต.กายูบอเกาะ ...
  วันนี้ 24 ธันวาคม 2558 นายอาสมี เซะบากอ นายก อบต.กายูบอเกาะ เป็นประธาน ลงพื้นที่พบปะกับทีมงาน DHS:ขับเคลื่อนการดูแลผู้ป่วยติดเตียง เขตพื้นที่ อบต.กายูบอเกาะ ...
  Download รายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่ : การประชุมทีมงาน DHS:ขับเคลื่อนการดูแลผู้ป่วยติดเตียง เขตพื้นที่ อบต.กายูบอเกาะ ...ครั้งที่ 1/2559
[ วันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 12:02 น. ]