กิจกรรม : มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวยากจน และผู้ด้อยโอกาส

นายก อบต.มอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของแก่ครอบครัวนางสาวรอกีเย๊าะ กะดะแซ ที่มีฐานะยากจน

นายด อบต.กล่าวทักทายพูดคุยแนวทางการช่วยเหลือและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตต่อไป

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส

มอบเงินให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

ร่วมทีมภาคีเครือข่ายมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
รายละเอียด :
    

อบต.กายูบอเกาะ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจากศูนย์พัฒนาสังคมที่ 45 และสถานสงเคราะห์บ้านเด็กชายยะลา มอบเงินและผ้าห่ม ให้แก่ครอบคร้วยากจน เด็ก และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 38 ราย สร้างความยินดีกับประชาชนในพื้นที่

 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557    อ่าน 373 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**