กิจกรรม : โครงการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสตรี เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ “ฝึกอาชีพการตัดผมชายและการทำขนมไทยสร้างร

รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะร่วมกับผบ.ร้อย.ทพ.4104 อบรมให้ความรู้การตัดผมชายการฝึกอาชีพการตัดผมชายและการทำขนมไทยสร้างรายได้ เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่ สตรี เยาวชนและประชาชนที่สนใจในตำบลกายูบอเกาะ สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว และเพื่อสร้างเป็นสินค้า OTOP และส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะจึงได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่สตรี เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ “ฝึกอาชีพการตัดผมชายและการทำขนมไทยสร้างรายได้”ประจำปี 2564 ในวันที่ 30 – 31  มีนาคม 2564

 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564    อ่าน 174 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**