กิจกรรม : โครงการให้ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส “ด้วยยาหม่องและน้ำมันเหลืองเพื่อสุขภาพ”


รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะจัดทำโครงการให้ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสด้วยยาหม่องและน้ำมันเหลืองเพื่อสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เพื่อให้ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ได้มีกิจกรรมสร้างรายได้จากการฝึกอาชีพ และมีโอกาสมีความภาคภูมิใจต่อคุณค่าของชีวิต สามารถพึ่งตนเองได้ และมีสุขภาพจิตดี สามารถนำยาหม่องและน้ำมันเหลืองมาดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันได้

 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 เมษายน 2564    อ่าน 148 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**