กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะและการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนด้วยน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพและเตาเผาไร้


รายละเอียด :
    

  องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะร่วมกับเกษตรอำเภอรามันดำเนินการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะและการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนด้วยน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพและเตาเผาไร้มลพิษ ปีงบประมาณ 2564ในวันที่ 27 กันยายน 2564เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน และให้มีความตระหนักในการคัดแยกขยะและการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน และสร้างจิตสำนึกของประชาชนในเขตพื้นที่

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564    อ่าน 227 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**