กิจกรรม : โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชน ในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งเสรายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชน ในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งเสริมสร้างสัตติสุขเพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานในท้องถิ่น ภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการศาสนา  และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน และยังสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2565    อ่าน 15 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**