กิจกรรม : โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสานสัมพันธ์กลุ่มต่างๆในท้องถิ่น
รายละเอียด :
    อบต.กายูบอเกาะได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสานสัมพันธ์กลุ่มต่างๆในท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ณ.มัสยิดบ้านฮูหยงบาโร๊ะ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ในเรื่องหลักคุณธรรมจริยธรรม สานสัมสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม และนำแนวคิดที่ดีไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556    อ่าน 454 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**