ราคากลางโครงการ
เรื่อง : ราคากลางโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายปูโป๊ะ ถึง สวนปาล์มน้ำมัน หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  รายละเอียด :

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ได้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  2 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายปูโป๊ะ ถึง สวนปาล์มน้ำมัน หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕63    ในวงเงิน 1,975,000.-บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 392 คน