ราคากลางโครงการ
เรื่อง : ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โครงสร้างเหล็กแบบผนังโล่ง ม.๓ บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนพงลือแบ) ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
  รายละเอียด :

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่  2 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2563  อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โครงสร้างเหล็กแบบผนังโล่ง ม.๓ บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนพงลือแบ) ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕63    ในวงเงิน 1,200,000 บาท  (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) นั้น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 417 คน