ราคากลางโครงการ
เรื่อง : ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.ชั้นเดียว บ้านบาลาสมีแล (ชุมชนตอบือแก) หมู่ที่ ๕ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
  รายละเอียด :

 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.ชั้นเดียว บ้านบาลาสมีแล (ชุมชนตอบือแก) หมู่ที่ ๕ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว  ขนาดช่วงเสา กว้าง ๖.๐๐ เมตร  ยาว  ๑๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า  ๙๐.๐๐ ตร.ม.  ความสูงระดับอะเส ๓.๔๐ เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 371 คน