ราคากลางโครงการ
เรื่อง : ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนน คสล. สายตะโละปาว ถึง บูเก๊ะสืองอ ระยะที่ ๑ หมู่ที่ ๔
  รายละเอียด :

 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนน คสล. สายตะโละปาว ถึง บูเก๊ะสืองอ ระยะที่ ๑ หมู่ที่ ๔  ซ่อมสร้างผิวจราจร คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน ๑ ป้าย 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 361 คน