ราคากลางโครงการ
เรื่อง : ราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนซอยบูเก๊ะบาตูฮาปา (ซอยแยกจากถนน คสล. สายทางเข้าน้ำตกบือยอง) บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนบือยอง) หมู่ที่ ๓ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
  รายละเอียด :

โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนซอยบูเก๊ะบาตูฮาปา (ซอยแยกจากถนน คสล. สายทางเข้าน้ำตกบือยอง) บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนบือยอง) หมู่ที่ ๓ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 372 คน