ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (12 เดือน)
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ  ประจำปีงบประมาณ  2564  (รอบ12 เดือนแรก)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 182 คน